YDELSER

SAMTALETERAPI

                                                       ”Man kan ikke vide

                            hvad vej man skal gå,

                       hvis man ikke ved hvad vej

                                   man vender"

                              Kinesisk ordsprog


JEG TILBYDER TERAPI INDENFOR FØLGENDE OMRÅDER:


SORG/KRISE; PARTERAPI; STRESS; ANGST; DEPRESSION; SKILSMISSE; FAMILETERAPI; BØRN/UNGE; UDVIKLING; AUTISME; MARTE MEO;

RÅDGIVNING TIL FORÆLDRE TIL BARN MED DIAGNOSE/AUTISME


I terapien hjælper jeg dig med identificering af vigtige individuelle faktorer som har betydning for lige netop den måde du oplever, føler og handler på.

Samtidig hjælper jeg også med at udforske og identificere almen menneskelige forhold, som også har betydning for hvordan vi føler, handler og reagerer i de udfordringer vi oplever.


Gennem terapi opnår du en større indsigt i dig selv, samt en bedre forståelse for egne og andres behov, følelser og handlemønstre. Ligeledes lærer du gennem  terapien nye strategier og tænkemåder, som tilsammen skaber nye muligheder for at realisere de forandringer du ønsker.


Selvindsigt og ny viden opnået gennem samtaleterapien i kombination med en oplevelse af at dele tanker og følelser med et andet menneske i en omsorgsfuld og tillidsfuld ramme, kan tilsammen blive det fundament ny trivsel og udvikling kan skabes ud fra.


Jeg tilbyder samtale terapi funderet i en kompetent faglig ramme kombineret med et fokus på de individuelle faktorer som karakteriserer netop dig og dit liv.


Jeg mestrer en bred vifte af teoretiske metoder/tilgange som sikrer, at samtaleterapien tilpasses den stil som passer bedst til dig. Samtidig vil terapien balancere mellem omsorg, udforskning samt udfordring, da det er min erfaring, at vi som mennesker kun kan udvikle og forandre os såfremt alle disse tre elementer er til stede.


Hver samtale evalueres af dig til slut så der sikres, at den efterfølgende samtale kan tilpasses evt. ændringer.