Psykologen i familien: hjemmesessioner

Psykologen i familien: hjemmesessioner.


I nogle tilfælde kan man som familie have et barn, som er så presset af sine udfordringer, at det ikke er muligt at planlægge og overholde aftaler "ud af huset".


I sådanne tilfælde kan det være rigtig svært at få adgang til psykologhjælp såfremt det foregår i klinikken.


Eksempelvis oplever mange familier med et barn med autisme og PDA profil, at de etablerede tilbud i systemet ikke rummer tilstrækkelig fleksibilitet til at kunne tilpasses lige præcis deres barn og barnets aktuelle dagsform i forhold til krav-kapacitet. 


Det kan også være en udfordring for nogle forældre at forlade hjemmet og selv få adgang til vejledning og sparring fra psykologen, eftersom mange af disse børn ikke har tilstrækkelig energi og overskud til at være alene sammen med alternative voksne.


I sådanne tilfælde kan det være en løsning, at psykologen kan komme hjem til jer.


Herved kan samtalerne tilpasses jer som forældre, det enkelte barn, dagsformen på dagen samt jeres individuelle behov som familie.

Ligeledes er det med denne tilgang muligt for barnet at udvikle kendskab og tillid til den nye relation (psykologen) i præcis det tempo og med præcis de rammer som det enkelte barn profiterer af.


Jeg tilbyder hjemmesessioner til familier bosat i Århus kommune.


I