Parterapi på Mallorca: Nærvær og fordybelse

Fordybelse, nærvær og afslapning:

kombinere jeres ferie med intensiv parterapi.


Ofte kan det være svært at finde både tid og ro til den fordybelse og nærvær som faciliterer parterapien optimalt.


I hverdagens mange gøremål, kan det både være en udfordring at lave det nødvendige "sporskifte" fra hverdag til terapi, som kræves når I sætter jer i stolene i terapirummet - ligesom det kan være tilsvarende en udfordring af holde fast i den forståelse, nye indsigter, fornyet kontakt og ressonans med hinanden som blev skabt i terapien, når I efter få timer igen laver "sporskiftet" til hverdagen.


Mange par udfordres af at hverdagens forpligtelser og gøremål kan gøre det svært at finde ro og tid til at omsætte og imødekomme de behov, ønsker og ændringer som i terapien bliver identificeret som afgørende for parforholdets trivsel. 


Eksempelvis kan behovet for øget nærvær og intimitet identificeret i terapien, blive udfordret af logistik, børn, arbejde eller andet som stjæler tid, energi og overskud.


Ligeledes kan sårbart materiale som identificeres og deles i terapien have trange kår i forhold til efterfølgende reflektion, hvis ikke der er tilstrækklig tid og ro til yderligere fordybelse udenfor terapiens rum.


Muligheden for at kombinere terapeutisk proces med ferie/omgivelser defineret af god tid, ro, æstetik, oplevelser, leg, frihed, afslapning og nydelse skaber de perfekte rammer for optimal udnyttelse af terapiens muligheder for at skabe fornyet udvikling og trivsel samt ændring af negative mønstre, samspil og kommunikation.


Jeg tilbyder mulighed for 3 eller 5 dages parterapi (2 timer pr dag) på Mallorca i udvalgte uger i maj og september.


DET PRAKTISKE: 

I arrancerer selv jeres ferie.

I booker 3 eller 5 dages parterapi som vil foregå i 3 eller 5 på hinanden efterfølgende dage fra kl. 11.00 - 13.00 hos mig på Mallorca. 


Da ovenstående er et eksklusivt tilbud med begrænset kapacitet betales for forløbet når man reserverer pladsen.


Kontakt på mail for information om næste mulige ledige uge.