Bøger

Alle 3 bøger er skrevet af psykolog og forfatter Juana Jeppesen og kan bl.a. købes på forlaget "Wadskjær forlag.dk"


I forlængelse af min bog: Sådan møder du dit barn med autisme - en håndbog til forældre, tilbyder jeg uddannelsesforløb målrettet professionelle, med faglig opkvalificering i hvordan man møder børn med autisme udviklingsstøttende. 

Hvert uddannelsesforløb kan både i form, omfang og indhold tilpasses aktuelt til deltagernes behov.

 Kontakt mig for yderligere information.


BOG: Sådan møder du dit barn med autisme - en håndbog til forældre.


Med denne bog får du den nødvendige viden, som gør dig i stand til at møde og forstå dit barn med autisme.


Bogen hviler på følgende grundantagelser:

Alle børn skal mødes i udviklingsstøttende samspil med en voksen:

Det er de samme grundingredienser, som virker udviklingsfremmende og udviklings­ støttende for alle børn, og det er afgørende, at disse samspil bliver tilpasset barnet med autisme.


Bogens formål er at forklare og give dig indsigt i noget meget komple­kst og svært tilgængeligt inden for neuropsykologisk viden, her

bes­krevet på en måde, som opleves let forståelig og som let at omsætte i en families hverdag.


De udviklingsstøttende metoder og strategier i bogen er med ud­gangspunkt i hverdagsaktivitet, leg og nysgerrig udforskning, og det kræver ikke faglig uddannelse at kunne omsætte dem.


Med viden fra denne bog skal du blot tilsætte nysgerrighed, tålmodighed og masser af kærlighed, så har du den perfekte kombination, der støtter dit barns vej ud i livet med muligheder for udvikling af potentiale, kompetencer, håb og drømme.


Når vi skal forsøge at forstå barnet med autisme, er det vigtigt, at vi først forsøger at afdække, hvilket menneskeligt behov og hvilken adfærd som ligger til grund for barnets reaktion.

Og ligeledes, at vi udvikler et sprog med barnet, så vi kan udveksle og undersøge hinan­dens tanker, følelser, behov, mål og grunde til, at vi siger og handler, som vi gør.


Det hjælper denne bog dig med.


Selvom bogen primært er skrevet til forældre, så vil pårørende, fagpersoner, som arbejder med børn på spektret, og fagpersoner, som arbejder med at vejlede og støtte forældre, også kunne finde inspiration og nyttig viden, som de kan omsætte i deres eget arbejde.


2 arbejdsbøger: Min dagbog + Min logbog