SUPERVISION

SUPERVISION


JEG TILBYDER SUPERVISION TIL FØLGENDE GRUPPER:


PSYKOLOGER PÅ VEJ MOD AUTORISATION


PÆDAGOGER


SOCIALRÅDGIVERE


PLEJEPERSONALE


LÆRERE


SUNDSHEDSPLEJEN


PLEJE/AFLASTNINGSFAMILIER


Når man arbejder med andre mennesker bringer man også sig selv med ind i arbejdet. Det betyder bl.a., at man kan trække på såvel faglig som personlig viden og erfaring, og denne kombination kan i mange sammenhænge være konstruktiv, så længe vi har en opmærksomhed omkring, hvornår vi handler på hvad?


Men at arbejde med mennesker kan også påvirke os på måder, hvor vi kan få svært ved at adskille eget fra andres, have svært ved at adskille job og privatliv, ligesom vi kan opleve at være låst fast i faglige problemstillinger uden at have en klar forestilling om, hvad næste skridt bør/kunne være.


I supervision får du mulighed for at reflektere over en udfordring/problemstilling på måder, som skaber nye/andre indsigter Via supervision får du også hjælp til hvordan du bedst omsætter din viden i praksis. Supervision hjælper både i forhold til konkrete sager og spørgsmål, ligesom supervision medvirker til mere generel faglig kompetenceudvikling.


Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe (3-8 pers), og rammerne for et supervisionsforløb aftales og tilpasses altid med udgangspunkt i de konkrete behov og ønsker.