SUPERVISION, KURSUS og UDDANNELSESFORLØB

SUPERVISION, KURSUS og UDDANNELSESFORLØB


JEG TILBYDER SUPERVISION TIL FØLGENDE GRUPPER:


PSYKOLOGER 


PÆDAGOGER


SOCIALRÅDGIVERE


PLEJEPERSONALE


LÆRERE


SUNDSHEDSPLEJEN


PLEJE/AFLASTNINGSFAMILIER


Når man arbejder med andre mennesker bringer man også sig selv med ind i arbejdet. Det betyder bl.a., at man kan trække på såvel faglig som personlig viden og erfaring, og denne kombination kan i mange sammenhænge være konstruktiv, så længe vi har en opmærksomhed omkring, hvornår vi handler på hvad?


Men at arbejde med mennesker kan også påvirke os på måder, hvor vi kan få svært ved at adskille eget fra andres, have svært ved at adskille job og privatliv, ligesom vi kan opleve at være låst fast i faglige problemstillinger uden at have en klar forestilling om, hvad næste skridt bør/kunne være.


I supervision får du mulighed for at reflektere over en udfordring/problemstilling på måder, som skaber nye/andre indsigter Via supervision får du også hjælp til hvordan du bedst omsætter din viden i praksis. Supervision hjælper både i forhold til konkrete sager og spørgsmål, ligesom supervision medvirker til mere generel faglig kompetenceudvikling.


Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe (3-8 pers), og rammerne for et supervisionsforløb aftales og tilpasses altid med udgangspunkt i de konkrete behov og ønsker.


JEG TILBYDER KURSER og SKRÆDDERSYET UDDANNELSESFORLØB INDENFOR FØLGENDE 2 OMRÅDER: 


AUTISME: 

Jeg tilbyder kurser og uddannelse indenfor en bred række af emner relateret til autisme.

Både kurser og uddannelsesforløb kan målrettes personale som arbejder med målgruppen, ligesom jeg tilbyder kurser til forældre til børn med autisme.


Jeg tilbyder ligeledes kursus omkring forståelsen af PDA - en særlig profil hos nogle børn/unge/voksne på spektret.


I forlængelse af min bog: Sådan møder du dit barn med autisme - en håndbog til forældre, tilbyder jeg uddannelsesforløb målrettet professionelle, med faglig opkvalificering i hvordan man møder børn med autisme udviklingsstøttende. 


Hvert kursus og uddannelsesforløb kan både i form, omfang og indhold tilpasses aktuelt til deltagernes behov.


MENTAL SUNDHED NÅR DU ARBEJDER MED MENNESKER I LIDELSE:

Når man arbejder med mennesker i lidelse, bliver vores nervesystem belastet i en særlig grad, som det er vigtigt at være opmærksom på, hvis man skal undgå belastningsreaktioner som stress eller anden for form udbrændthed.


Jeg tilbyder kursus, hvor du som medarbejder lærer om hvorledes vores hjerner fungerer i sammenhæng med vores nervesystem, samt redskaber til hvordan du kan udvikle sunde mentale rutiner, der kan forebygge mentale arbejdsskader. 


Hvert kursus kan både i form, omfang og indhold tilpasses til kursusdeltagernes individuelle behov.